THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD CÁC HP ĐỒ ÁN_HK1 - NH 2022 - 2023

Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện các HP Đồ Án- HK1 - Năm học 2022 - 2023
Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Vào link các bạn chọn năm học: 2022 - 2023
=> Nhập MSSV => Tick vào phần "Tôi không phải người máy" => Xem kết quả.
14603543