Thông báo về việc nộp và chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 7 năm  2018

THÔNG BÁO

(Về việc nộp KLTN và chấm khoá luận tốt nghiệp khoá 2014 Đại học)

Căn cứ kế hoạch thực hiện KLTN của khoá 2014 đại học và chuẩn bị hội đồng chấm KLTN cấp Khoa. Nay Khoa thông báo đến sinh viên thực hiện KLTN gồm những nội dung sau:
 1. Thời gian nộp KLTN:
 • Buổi sáng: Từ 08g00 – 11g30, thứ 3 – ngày 24/7/2018
 • Sinh viên nộp KLTN (2 quyển đóng bìa thường + 1 CD có chứa 1 file KLTN dạng văn bản (.doc) và 1 file dạng hình ảnh (.pdf)).
 • Đồng thời SV gửi bài KLTN về địa chỉ email của Khoa: khoa.kttcnh@hutech.edu.vn sinh viên đặt tên file: KLTN_Họ&tênSV_ lớp_ MSSV_HọtênGVHD. Ví dụ: KLTN_NguyễnVănA_14DKKT01_ 114030810_ ThS.ChauVanThuong. Thời gian gửi bài qua email: Từ 08g00 – 17g00, ngày 24/7/2018.
 1. Sinh viên sẽ được chấm KLTN nếu đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Trong thời gian thực hiện KLTN chấp hành tốt mọi qui chế học tập;
 • Đã hoàn thành nội dung KLTN theo đề cương;
 • KLTN được GVHD đánh giá là đạt và GVHD ký xác nhận vào bìa phụ của 2 quyển báo cáo mà sinh viên sẽ nộp về VPK.
 1. Sinh viên xem DS đủ điều kiện và phòng Hội đồng chấm KLTN cấp Khoa vào lúc 11g00, ngày 25/7/2018 tại website của khoa KT-TC-NH: http://www.hutech.edu.vn/khoakt/ -> Sinh viên -> Thông tin tốt nghiệp.
 2. Các nội dung chuẩn bị cho buổi chấm KLTN:
 • Sinh viên bảo vệ KLTN vào cả ngày 30/7/2018 và 31/7/2018 (Xem danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ KLTN tại website của Khoa) thời gian cụ thể như sau:
  • Sáng : 07g30 -> 11g30
  • Chiều: 13g30 -> 17g00
 • Sinh viên tập trung tại phòng hội đồng trước 30 phút để kiểm tra micro, máy chiếu.
 • Sinh viên chuẩn bị file powerpoint để trình bày trước 2 giảng viên chấm. Thời gian trình bày KLTN là 10 phút -> 15 phút, sau đó trả lời câu hỏi của các giảng viên.
 • Sinh viên nam mặc quần tây, áo sơmi, thắt cà vạt; sinh viên nữ mặc áo dài hoặc đầm khi trình bày KLTN.
     Thang điểm đánh giá của KLTN: 
TTNỘI DUNGTHANG ĐIỂM 10
1Trình bày (Hình thức trình bày theo hướng dẫn, không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng mạch lạc, kết cấu hợp lý ). 2
2Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng; nội dung báo cáo gắn với tên đề tài; xây dựng cơ sở lý luận đầy đủ, phù hợp, súc tích.2
3Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của đơn vị.2
4Nhận xét, đề xuất có tính thuyết phục                 2
5Trình bày và trả lời câu hỏi trước hội đồng2
TỔNG CỘNG10

   Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo tiến độ và yêu cầu của Khoa.
               TRƯỞNG KHOA
               (Đã ký)
                  PGS. TS. Trần văn Tùng
14582959
×