Thông báo về việc phát tài liệu Học kỳ 1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2017 - 2018

Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sách: Các buổi học theo TKB lớp
Từ ngày 05/09/2018 đến ngày 15/09/2018.
  • Địa điểm:
  • Phòng  Thí nghiệm lầu 7 – khu A ( Cơ sở ĐBP ): đối với khóa 2016, 2017 &2018.
( Các lớp học tại: Cơ sở 475A - Điện Biên Phủ - P.25 - Q.Bình Thạnh & Cơ sở 31/36 - Ung Văn Khiêm - P.25 - Q.Bình Thạnh ).
  • Khu Công nghệ cao Quận 9: đối với khóa 2015.
( Các lớp học tại Khu Công nghệ cao Quận 9).
- Quy trình nhận sách:
* Văn phòng khoa ( ĐT: 028.35120784 ) cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu cho cán bộ lớp.
* Cán bộ lớp cho SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.
                                                                  
                     VĂN PHÒNG KHOA
14583081
×