SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS dự kiến tốt nghiệp tháng 01/2016 Mọi thắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết Lớp Ngày - liên hệ gặp Cô Trang Lơp Tối - liên hệ gặp Cô Đinh Hương Số điện thoại: (08).3512.0782 - (08) 5445 7777 (số nội bộ 22)
DSSV bổ sung hồ sơ còn thiếu- Đợt xét TN tháng 11.2015 Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo từ 14/01/2016 đến 20/01/2016                   (ghi mã số sinh viên,...
TB về việc nộp chứng chỉ điều kiện lớp 14HXD1 - 13LDXD1 SV nộp tại văn phòng khoa từ ngày 11/01/16 đến ngày 30/01/16 Sau thời gian trên, SV nộp trực tiệp tại phòng đào tạo.
DSSV bổ sung hồ sơ còn thiếu- Đợt xét TN tháng 09.2015 Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo từ 01/12/2015 đến 07/12/2015                   (ghi mã số sinh viên,...
DS xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2015 (update 11.11.15) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về Phòng đào tạo Lớp tối (gặp Cô Đinh Hương) trước ngày 18/11/15 Lớp ngày (gặp Cô Trang) trước ngày ngày 18/11/15 Số điện thoại liên hệ: 08.3512.0782
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - Đợt xét tốt nghiệp tháng 08/2015 SV được xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 bổ sung hồ sơ còn thiếu để in bằng tốt nghiệp chính thức. (DS đính kèm). Thời gian bổ sung hồ sơ từ ngày 12/10/15 đến ngày 19/10/15
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC