Sinh viên, học sinh xem lịch học - lịch thi các lớp học lại HK2 năm học 2013-2014 (tổ chức từ ngày 1

Sinh viên, học sinh xem thông báo và thực hiện theo yêu cầu sau:

1) Thời hạn đóng tiền học lại:

Đóng tiền tại phòng Tài chính: 17/02/2014 – 08/03/2014.

Trong thời hạn đóng tiền học lại HS-SV có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu).  Quá thời hạn quy định HS-SV không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo.

Sinh viên xem danh mục môn học được tổ chức học lại tại file đính kèm và chỉ đóng tiền các môn học có trong danh mục.

Đối với sinh viên CĐTH khóa 2011, học sinh TCCN được đăng ký bổ sung các môn học lại đã được tổ chức tại học kỳ này.

2) Xem thời khóa biểu và lịch thi theo hướng dẫn:

            Vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn / chọn mục THỜI KHÓA BIỂU hoặc LỊCH THI truy cập theo mã lớp sau:

* Các lớp bậc Cao đẳng thực hành:

TT

Tên nghề đào tạo

Mã lớp Truy cập thời khóa biểu

Khóa 2011

Khóa 2012

Khóa 2013

1

Phiên dịch tiếng anh thương mại

C11ATM

C12ATM

C13ATM

2

Marketing thương mại

C11MK

C12MK

C13MK

3

Kế toán doanh nghiệp

C11KDN

C12KDN

C13KDN

4

Tài chính tín dụng

C11TC

C12TC

C13TC

5

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

C11QDN

C12QDN

C13QDN

6

Quản trị nhà hàng khách sạn

C11QKS

C12QKS

C13QKS

7

Quản trị mạng máy tính

C11QM

C12QM

C13QM

8

Điện công nghiệp

C11DCN

C12DCN

C13DCN

9

Kỹ thuật xây dựng

C11KXD

C12KXD

C13KXD

10

Thiết kế đồ họa Multimedia

C13DH

* Các lớp trung cấp chuyên nghiệp

TT

Tên ngành đào tạo

Mã lớp Truy cập thời khóa biểu dùng chung cho các khóa

1

Trung cấp tin học

TTH

2

Hạch toán kế toán

TKT

3

Tài chính ngân hàng

TTC

4

Quản trị nhà hàng

TNH

5

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

TXD

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên cập nhật thời khóa biểu và lịch thi (lần 1, lần 2)

Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng khoa (phòng A03-32, cơ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) để được hướng dẫn.

0