Kết quả thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề khóa 2011

Sinh viên xem Kết quả thi tốt nghiệp và thực hiện theo thông báo sau:

1/- Phúc khảo bài thi tốt nghiệp

- Sinh viên nộp đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 19/02/2014 – 07/03/2014.

- Xem kết quả phúc khảo ngày 15/03/2014.

2/- Xét công nhận tốt nghiệp và Trao bằng tốt nghiệp

- Sinh viên đã đạt điểm tốt nghiệp cả 03 môn (chính trị, lý thuyết nghề, thực hành nghề có điểm thi từ 5,0 trở lên) nộp các chứng chỉ điều kiện theo quy định và 02 ảnh (4x6) dán bằng tốt nghiệp từ ngày 03/03/2014 – 17/03/2014. Sinh viên nộp không đúng hạn sẽ được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 25-26/03/2014.

- Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp dự kiến giữa tháng 04/2014.

3/- Tổ chức thi lại tốt nghiệp lần 2.

- Sinh viên trễ tiến độ hoặc dự thi lại nộp đơn đăng ký (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học và tiền lệ phí thi 500.000 đồng/môn thi lại trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 19/05 – 30/05/2014.

-  Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp: 26/05 – 15/06/2014.

- Thời gian thi tốt nghiệp (dự kiến):

TT

Môn thi tốt nghiệp các nghề

Buổi / Ngày thi

Ghi chú

1

Chính trị

C. 22/06/2014

2

Lý thuyết nghề

S. 22/06/2014

3

Thực hành nghề

S-C. 29/06/2014

          - Công bố danh sách phòng thi ngày 16 – 17/06/2014.

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên website của Khoa và liên hệ VKP để được hướng dẫn thêm.

0