Hoc sinh TCCN khóa 2012 nộp bổ sung hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (hạn cuối ngày 29/04/2014)

THÔNG BÁO

Nộp bổ sung hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCCN khóa 2012.

-------------------

Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN khóa 2012. Khoa CĐTH công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp vào ngày 03/05/2014.

Học sinh phải nộp bổ sung các hồ sơ còn thiếu (01 bản photo có công chứng) trực tiếp tại khoa CĐTH từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2014. Học sinh không bổ sung hồ sơ đúng hạn sẽ không được xét dự thi tốt nghiệp.

Xem các thông tin liên quan: thiếu hồ sơ, kết quả xét điều kiện dự thi, thông tin về Số báo danh, phòng thi, giờ thi, kết quả thi,...

tại website: www.caodangthuchanh.edu.vn / SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

Học sinh liên hệ VPK. CĐTH đễ được hướng dẫn./.

0