Lịch ôn tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề các lớp C11ATM02, C11KXD02 và khóa 2011 thi tốt nghiệp đợt

Khoa CĐTH cho Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp lần 02 như sau:

    -  Sinh viên thi trễ tiến độ hoặc dự thi lại nộp đơn đăng ký (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học tại VP khoa CDTH.

    -  Nộp tiền lệ phí thi: 500.000đ/ môn thi lại tại phòng Tài chính

    -  Thời gian nhận đơn: 19/05/2014 - 30/05/2014

Sinh viên xem Lịch ôn tập tốt nghiệp tại file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên website của khoa và liên hệ trực tiếp VPK. CĐTH để được hướng dẫn

0