Thông báo Thời hạn thu học phí và Tổ chức học lại HK3, năm học 2013-2014

* Lưu ý

Sinh viên bậc Cao đẳng thực hành khóa 2013 liên hệ làm thủ tục chuyển điểm môn Giáo dục thể chất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2014 (thủ tục gồm: Đơn xin chuyển điểm theo mẫu, bảng điểm hoặc chứng chỉ GDTC đã học ở bậc Cao đẳng hoặc Đại học: 01 bản photo có công chứng). Sinh viên chuyển điểm sẽ không phải đóng học phí 500.000 đồng cho môn học. Sau ngày 10/06/2014 Khoa CĐTH sẽ không giải quyết chuyển điểm.

Liên hệ VP Khoa để được hướng dẫn.

0