Thông báo Kết quả tốt nghiệp TCCN kỳ thi ngày 10-11/05/2014 và Thời hạn phúc khảo, nộp các chứng chỉ

1/- Học sinh xem kết quả tốt nghiệp:

Theo hướng dẫn:  truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn, vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

   Mã sinh viên: gõ mã sinh viên, học sinh.

   Họ và tên: gõ tên sinh viên, học sinh không bỏ dấu tiếng việt.

   Nhấn nút Xem.

Ví dụ: Học sinh tên Lê Trọng Sơn, mã số SV: 0901040121. Đăng nhập như sau:

   Mã sinh viên: 0901040121

   Họ và tên: le trong son

   Nhấn nút Xem.

 2/- Phúc khảo bài thi tốt nghiệp

- Học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 02/06 – 13/06/2014.

- Xem kết quả phúc khảo ngày 20/06/2014.

3/- Xét công nhận tốt nghiệp

- Học sinh khóa 2011, khóa 2012 đã đạt điểm tốt nghiệp (theo điều 17- QC 40/2007/QĐ-BGDĐT như sau: Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp (ĐTBTN) đạt từ 5,0 trở lên; Tối đa chỉ một môn thi tốt nghiệp có điểm thi 4,5) nộp các chứng chỉ điều kiện theo quy định từ ngày 02/06 – 20/06/2014. Học sinh nộp không đúng hạn sẽ được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 10 - 11/07/2014.

4/- Tổ chức thi lại tốt nghiệp lần 2 – năm 2014 (dự kiến).

- Thời gian thi tốt nghiệp (dự kiến): 18 – 19/10/2014.

- Học sinh trễ tiến độ hoặc dự thi lại nộp đơn đăng ký (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học và tiền lệ phí thi 500.000 đồng/môn thi lại trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 22/09 – 04/10/2014.

Lưu ý: Học sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên website của Khoa và liên hệ VKP để được hướng dẫn thêm.

0