Danh sách học sinh TCCN xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Văn hóa (bổ sung) lớp 13TC9 và các lớp khóa

1/- Học sinh lớp 13TC9 và các lớp TCCN khóa 2013, 2012 (chưa tốt nghiệp THPT hoặc THBT) xem danh sách Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Văn hóa bổ sung tại file đính kèm.

2/- Học sinh Không đủ điều kiện dự thi lý do còn nợ môn học liên hệ với VPK.CĐTH để được hướng dẫn học lại môn học.

3/- Học sinh đã đăng ký học lại xem thời khóa biểu lịch học bắt đầu từ ngày 28/05/2014.

Thường xuyên xem các thông tin trên website và liên hệ trực tiếp với VP. Khoa để được hướng dẫn.

0