Học sinh, Sinh viên xem Thời khóa biểu HK3 năm học 2013-2014 (chính thức và học lại)

Học sinh, sinh viên xem Thời khóa biểu học kỳ 3 năm học 2013-2014 theo hướng dẫn:

 1/- Thời khóa biểu HK3:

- HS-SV được nghỉ hè từ ngày 01/07/2014 - 20/07/2014 (3 tuần).

- Thời gian học kỳ 3 (chính thức và học lại) từ ngày 21/07/2014 - 30/08/2014.

- Trong học kỳ 3, khoa tổ chức học và cấp chứng chỉ môn Giáo dục thể chất (theo thời khóa biểu), Sinh viên - học sinh tham dự học phải thực hiện đồng phục Thể thao của nhà trường (liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh mua)

- Xem lịch thi HK2 lần 2 (của các môn học chưa tổ chức thi) và HK3 sau ngày 10/07/2014.

2/- Thời hạn đóng học phí:

LỚPĐỢTTHỜI HẠN
BẬC CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Các lớp Khóa 2012

Đợt 6

(cuối)

11/07/2014 - 31/07/2014

Các lớp Khóa 2013

(Học phí + Giáo dục thể chất)

Đợt 302/06/2014 - 28/06/2014
BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Các lớp Khóa 2013

(Học phí + Giáo dục thể chất + Giáo dục quốc phòng)

Đợt 2

(cuối)

02/06/2014 - 28/06/2014

HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, không thể hoàn thành học phí đúng hạn trên phải làm Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí theo quy định gửi về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí.

3/- Tổ chức học lại:

- HS-SV có thể làm Đơn rút đăng ký học môn học lại (theo mẫu) trực tiếp tại VPK. CĐTH từ ngày 10/06/2014 - 26/06/2014. Sau ngày 26/06/2014 khoa sẽ không tiếp nhận và giải quyết đơn xin rút đăng ký môn học lại.

- HS-SV đóng tiền học lại từ ngày 10/06/2014 - 26/06/2014 tại phòng Tài chính. HS-SV chỉ đóng tiền cho các môn có tổ chức học lại (xem thông tin các môn tổ chức học lại tại file đính kèm). Quá thời hạn quy định, HS-SV không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ vào các kỳ tiếp theo.

- Xem lịch học, lịch thi các môn học lại sử dụng mã lớp truy cập như sau:

Bậc Cao đẳng thực hành:

TTNGHỀMÃ LỚP HỌC LẠI
KHÓA 2011KHÓA 2012KHÓA 2013
1Điện công nghiệpC11DCNC12DCNC13DCN
2Kế toán doanh nghiệpC11KDNC12KDNC13KDN
3Kỹ thuật xây dựngC11KXDC12KXDC13KXD
4Marketing thương mạiC11MKC12MKC13MK
5Phiên dịch tiếng Anh thương mạiC11ATMC12ATMC13ATM
6Quản trị doanh nghiệp V&NC11QDNC12QDNC13QDN
7Quản trị khách sạnC11QKSC12QKSC13QKS
8Quản trị mạng máy tínhC11QMC12QMC13QM
9Tài chính tín dụngC11TCC12TCC13TC
10Thiết kế đồ họa - MultimediaC13DH

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

TTNGÀNHMÃ LỚP HỌC LẠI
1Hạch toán kế toánTKT
2Quản trị nhà hàngTNH
3Tài chính ngân hàngTTC
4Tin họcTTH
5Xây dựng dân dụng và công nghiệpTXD

 Lưu ý: HS-SV thường xuyên xem các thông tin liên quan tại website và liên hệ trực tiếp VP. Khoa CĐTH để được hướng dẫn.

0