Thông báo thay đổi lối đi vào và ra tại Trụ sở chính từ 21/06 đến 22/06

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu công tác thực tế thi công của Ban Quản lý, Ban chỉ huy công trình xây dựng tại Trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phòng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo về việc thay đổi lối đi vào và ra tại Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ của Trường như sau:

 Trong hai ngày 21/06/2014 và 22/06/2014: Lối vào cổng chính 475A Điện Biên Phủ tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác thi công công trình. Cụ thể, kể từ 5g00 Thứ 7 (sáng ngày 21/06/2014) đến 20g30 Chủ nhật (tối ngày 22/06/2014), toàn thể Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên, Sinh viên – Học sinh, Khách…khi đến Trường sẽ sử dụng tạm thời lối vào và ra ở cổng sau (cổng đường D2).

Kể từ ngày 23/06/2014 (Thứ 2): Hoạt động ra vào tại Trụ sở 475A Điện Biên Phủ diễn ra bình thường (Lối vào từ cổng chính đường Điện Biên Phủ và Lối ra từ cổng sau đường D2).

 Trong thời gian trên, nhằm đảm bảo cho việc ra vào Trường được diễn ra thông suốt, để nghị tập thể Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên, Sinh viên – Học sinh và Khách liên hệ tại Trường chấp hành nghiêm chỉnh thông báo trên.

0