Kết quả thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung (kỳ thi ngày 25,26/06/2014) và Thông báo họp lớp 13TC9

1/- Học sinh xem kết quả Thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung kỳ thi ngày 25, 26/06/2014 tại file đính kèm.

2/- Thông báo họp lớp 13TC9

         Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức lớp học và triển khai kế hoạch học tập chuyên môn. Khoa CĐTH tổ chức họp các bạn học sinh lớp 13TC9 tham gia kỳ thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung ngày 25,26/06/2014 có kết quả Đạt, như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 04/08/2014.

Địa điểm: Phòng học U06.07 (cơ sở Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

Cuộc họp rất quang trọng, các bạn học sinh không được phép vắng mặt.

0