Kết quả thi tốt nghiệp TCCN - Chính trị (kỳ thi ngày 29/06/2014)

1/- Học sinh xem kết quả tốt nghiệp TCCN - môn Chính trị:

Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

   Mã sinh viên: gõ mã học sinh.

   Họ và tên: gõ họ tên học sinh không để dấu tiếng Việt.

   Nhất nút Xem

Ví dụ: Học sinh Lại Thị Vân Ái , mã số học sinh 13100031

   Mã sinh viên: 13100031.

   Họ và tên: lai thi van ai.

   Nhất nút Xem

2/- Phúc khảo bài thi tốt nghiệp:

- Học sinh nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 30/07 - 09/08/2014.

- Xem kết quả phúc khảo 14/08/2014.

Lưu ý: Học sinh thường xuyên theo dõi các thông tin trên website hoặc liên hệ VP. Khoa để được hướng dẫn.

0