Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 22,29/06/2014); Thông báo thời hạn phúc khảo và nộ

1/- Sinh viên xem kết quả tốt nghiệp:

Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

   Mã sinh viên: gõ mã sinh viên.

   Họ và tên: gõ họ tên sinh viên không để dấu tiếng Việt.

   Nhất nút Xem

Ví dụ: Sinh viên Bùi Trương Linh Ân, mã số sinh viên 1122020127

   Mã sinh viên: 1122020127.

   Họ và tên: bui truong linh an.

   Nhất nút Xem

2/- Phúc khảo bài thi tốt nghiệp:

- Sinh viên nội đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 30/07 - 09/08/2014.

- Xem kết quả phúc khảo 14/08/2014.

3/- Xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp:

- Sinh viên Cao đẳng nghề khóa 2011 (thi đợt 1, đợt 2) đạt điểm thi tốt nghiệp cả 3 môn (chính trị, lý thuyết nghề, thực hành nghề có điểm thi từ 5,0 trở lên) nộp các chứng chỉ điều kiện theo quy định (01 bản photo có công chứng) và 02 ảnh 4x6 dán bằng tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đên hết ngày 16/08/2014. Sinh viên nộp không đúng hạn sẽ được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Nhận giấy chứng nhận tạm thời : 26-27/08/2014.

- Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp dự kiến: tháng 09,10/2014.

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên theo dõi các thông tin trên website hoặc liên hệ VP. Khoa để được hướng dẫn.

0