Thông báo họp sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, TCCN khóa 2013 triển khai kế hoạch thực tập, tố

THÔNG BÁO

HỌP SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2012, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2013

-----

Để chuẩn bị tốt cho công tác thực tập cuối khóa và tốt nghiệp. Khoa CĐTH tổ chức họp toàn thể HS-SV CĐN khóa 2012 và TCCN khóa 2013 như sau:

1/- Thời gian và địa điểm:

TTNGHỀ/LỚPTHỨNGÀY TỔ CHỨCGIỜ TỔ CHỨCPHÒNG HỌP
BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ
1Quản trị khách sạn C12QKS 11,12,13,14Hai11/08/20148h00U09.01
2Quản trị khách sạn C12QKS 15,16,17,18,19Hai11/08/20148h00U09.07
3Quản trị mạng máy tính C12QM 11,12,13,14,15,16,17Hai11/08/201414h00U09.01
4Kế toán doanh nghiệp C12KDN 11,12,13Ba12/08/20148h00 U07.05
5Kế toán doanh nghiệp C12KDN 14,15,16,17Ba12/08/20148h00 U07.07
6Điện công nghiệp C12DCN 11,12 Tư13/08/201418h00 U07.07
 7Phiên dịch tiếng Anh thương mại C12ATM 11,12,13,14,15,16,17Năm14/08/20148h00 U06.01
 8Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ C12QDN 11,12,13,14,15,16,17Năm14/08/201414h00U06.01
 9Marketing thương mại C12MK 11,12,13,14,15,16 Sáu15/08/20148h00U06.01
 10Tài chính tín dụng C12TC 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Sáu15/08/20148h00U07.07
 11Kỹ thuật xây dựng C12KXD 11,12,13 Bảy16/08/20148h00 U09.01
12Kỹ thuật xây dựng C12KXD 14,15,16,17Bảy16/08/20148h00U09.05
 BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 1 13TKT01, 13TNH01, 13TTC01, 13TTH01, 13TXD01 Sáu15/08/201414h00U07.07

2/- Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo khoa, toàn thể sinh viên theo lịch trên.

3/- Nội dung:

   (1) Triển khai kế hoạch thực tập, điều kiện dự thi, thi tốt nghiệp cuối khóa.

   (2) Nhắc nhỡ và kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường.

   (3) Giao lưu giải đáp thắc mắc cho sinh viên.

Lưu ý: Cuộc họp có nội dung quan trọng, đề nghị HS-SV tham dự đông đủ có mặt trước giờ quy định, lớp trưởng điểm danh báo cáo cho BTC. HS-SV vắng mặt mọi vấn đề thắc mắc về sau khoa không giải quyết./.

0