Kết quả Phúc khảo bài thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 2011 (kỳ thi ngày 22,29/06/2014)

Sinh viên xem kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp:

Truy cập vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn

Vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp (xem thông tin tại ô Lý do của phần Điều kiện dự thi tốt nghiệp)

Lưu ý:

- Sinh viên có bài thi chấm phúc khảo có kết quả thay đổi, liên hệ VPK nhận lại lệ phí 120.000 đồng/môn thi từ ngày 18/08 – 22/08/2014. Sau thời hạn này nhà trường không hoàn lại tiền phúc khảo.

- Sinh viên đăng ký phúc khảo có kết quả đạt tốt nghiệp, bổ sung các chứng chỉ điều kiện chậm nhất đến hết ngày 18/08/2014.

0