Thông báo họp Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, liên chi đoàn thuộc Khoa Cao đẳng thực hành (10/09/2014)

THÔNG BÁO

Họp Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, liên chi đoàn thuộc Khoa Cao đẳng thực hành

--------------------

Ban lãnh đạo Khoa Cao đẳng thực hành tổ chức cuộc họp như sau:

- Thời gian: 10h30 ngày 10/09/2014 (thứ Tư)

- Địa điểm: Phòng U07.01 cơ sở Ung Văn Khiêm.

- Thành phần tham dự:

  + Ban lãnh đạo Khoa.

  + Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó); Ban chấp hành chi đoàn (bí thư, phó bí thư), Liên chi đoàn khoa (bí thư, phó bí thư và các ủy viên).

- Nội dung:

  + Triển khai kế hoạch năm học.

  + Tập huấn Công tác quản lý lớp, chi đoàn.

  + Chuẩn bị công tác kiện toàn Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, chuẩn bị nhân sự Đại hội BCH Liên chi đoàn khoa.

Lưu ý:

- Ban cán sự các lớp CĐTH khóa 2012, 2013 nộp Sổ Lên lớp năm học 2013-2014 tại VPK. CĐTH để nhận Sổ Lên lớp của năm học mới.

- Nội dung cuộc họp rất quan trọng, đề nghị các cá nhân liên quan không được vắng mặt và dự họp đúng giờ.

0