HS-SV xem lịch học lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 (vào ngày 04/10/2014)

 Học sinh, sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI học kỳ 1, năm học 2013-2014 theo hướng dẫn:

 LƯU Ý: XEM LỊCH HỌC LẠI VÀO NGÀY 04/10/2014

 1/- Tổ chức học lại:

 - HS-SV có thể làm Đơn rút đăng ký học môn học lại (theo mẫu) trực tiếp tại VPK. CĐTH từ ngày 08/10/2014 - 18/10/2014. Sau ngày 18/10/2014 khoa sẽ không tiếp nhận và giải quyết đơn xin rút đăng ký môn học lại.

- HS-SV đóng tiền học lại từ ngày 08/10/2014 - 18/10/2014 tại phòng Tài chính. HS-SV chỉ đóng tiền cho các môn có tổ chức học lại (xem thông tin các môn tổ chức học lại tại file đính kèm - đăng bổ sung vào ngày 04/10/2014). Quá thời hạn quy định, HS-SV không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ vào các kỳ tiếp theo.

- Xem lịch học, lịch thi các môn học lại sử dụng mã lớp truy cập như sau:

Bậc Cao đẳng thực hành:

TTNGHỀMÃ LỚP HỌC LẠI
KHÓA 2011KHÓA 2012KHÓA 2013
1Điện công nghiệpC11DCNC12DCNC13DCN
2Kế toán doanh nghiệpC11KDNC12KDNC13KDN
3Kỹ thuật xây dựngC11KXDC12KXDC13KXD
4Marketing thương mạiC11MKC12MKC13MK
5Phiên dịch tiếng Anh thương mạiC11ATMC12ATMC13ATM
6Quản trị doanh nghiệp V&NC11QDNC12QDNC13QDN
7Quản trị khách sạnC11QKSC12QKSC13QKS
8Quản trị mạng máy tínhC11QMC12QMC13QM
9Tài chính tín dụngC11TCC12TCC13TC
10Thiết kế đồ họa - MultimediaC13DH

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

TTNGÀNHMÃ LỚP HỌC LẠI
1Hạch toán kế toánTKT
2Quản trị nhà hàngTNH
3Tài chính ngân hàngTTC
4Tin họcTTH
5Xây dựng dân dụng và công nghiệpTXD

 2/- Thời hạn đóng học phí:

 

LỚPĐỢTTHỜI HẠN
CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Các lớp khóa 2013 (Học phí + GDQP)Đợt 413/10/2014 - 08/11/2014

 HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, không thể hoàn thành học phí đúng hạn trên phải làm Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí theo quy định gửi về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí.

 Lưu ý: HS-SV thường xuyên xem các thông tin liên quan tại website và liên hệ trực tiếp VP. Khoa CĐTH để được hướng dẫn.

 

0