HS-SV xem lịch học lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 (vào ngày 04/10/2014)

 Học sinh, sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI học kỳ 1, năm học 2013-2014 theo hướng dẫn:

 LƯU Ý: XEM LỊCH HỌC LẠI VÀO NGÀY 04/10/2014

 

 1/- Tổ chức học lại:

 - HS-SV có thể làm Đơn rút đăng ký học môn học lại (theo mẫu) trực tiếp tại VPK. CĐTH từ ngày 08/10/2014 - 18/10/2014. Sau ngày 18/10/2014 khoa sẽ không tiếp nhận và giải quyết đơn xin rút đăng ký môn học lại.

 

- HS-SV đóng tiền học lại từ ngày 08/10/2014 - 18/10/2014 tại phòng Tài chính. HS-SV chỉ đóng tiền cho các môn có tổ chức học lại (xem thông tin các môn tổ chức học lại tại file đính kèm - đăng bổ sung vào ngày 04/10/2014). Quá thời hạn quy định, HS-SV không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ vào các kỳ tiếp theo.

 

- Xem lịch học, lịch thi các môn học lại sử dụng mã lớp truy cập như sau:

 

Bậc Cao đẳng thực hành:

 

TT NGHỀ MÃ LỚP HỌC LẠI
KHÓA 2011 KHÓA 2012 KHÓA 2013
1 Điện công nghiệp C11DCN C12DCN C13DCN
2 Kế toán doanh nghiệp C11KDN C12KDN C13KDN
3 Kỹ thuật xây dựng C11KXD C12KXD C13KXD
4 Marketing thương mại C11MK C12MK C13MK
5 Phiên dịch tiếng Anh thương mại C11ATM C12ATM C13ATM
6 Quản trị doanh nghiệp V&N C11QDN C12QDN C13QDN
7 Quản trị khách sạn C11QKS C12QKS C13QKS
8 Quản trị mạng máy tính C11QM C12QM C13QM
9 Tài chính tín dụng C11TC C12TC C13TC
10 Thiết kế đồ họa - Multimedia     C13DH

 

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

 

TT NGÀNH MÃ LỚP HỌC LẠI
1 Hạch toán kế toán TKT
2 Quản trị nhà hàng TNH
3 Tài chính ngân hàng TTC
4 Tin học TTH
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp TXD

 

 2/- Thời hạn đóng học phí:

 

LỚP ĐỢT THỜI HẠN
CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Các lớp khóa 2013 (Học phí + GDQP) Đợt 4 13/10/2014 - 08/11/2014

 HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, không thể hoàn thành học phí đúng hạn trên phải làm Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí theo quy định gửi về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí.

 Lưu ý: HS-SV thường xuyên xem các thông tin liên quan tại website và liên hệ trực tiếp VP. Khoa CĐTH để được hướng dẫn.

 

0