Thông báo Tổ chức thi tốt nghiệp TCCN năm 2014 - đợt 2 kỳ thi ngày 22,23/11/2014 (nhận đăng ký đến n

THÔNG BÁO

Tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy

năm 2014 - đợt 2, kỳ thi ngày 22-23/11/2014

-----------------------

1/- Đăng ký dự thi tốt nghiệp:

    - Nộp đơn đăng ký dự thi lại hoặc trễ tiến độ (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học và tiền lệ phí thi 500.000 đồng/môn thi (đối với môn thi lại) trực tiếp cho VPK.CĐTH đến hết ngày 14/11/2014.

    - Đối với các bạn học sinh đăng ký thi lần 2 đã nộp đơn trước ngày 30/10/2014 liên hệ VPK.CĐTH nhận lại đơn và đóng lệ phí dự thi đến hết ngày 14/11/2014.

 

2/- Thời gian thi tốt nghiệp:

TT Môn thi Ngày thi Giờ thi Buổi
1 Chính trị 22/11/2014 7h00 Sáng
2 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 23/11/2014 7h00 Sáng
3 Thực hành nghề nghiệp 23/11/2014 13h00 Chiều

    - Công bố danh sách phòng thi ngày 18/11/2014.

    - Xem thông tin liên quan đến kỳ thi (số báo danh, phong thi, kết quả thi,...) tại website: www.caodangthuchanh.edu.vn / SINH VIÊN / Tra cứu thông tin thi tốt nghiệp.

 

3/- Công bố kết quả và phúc khảo:

    - Công bố điểm thi tốt nghiệp 09/12/2014.

    - Nhận đơn phúc khảo và các chứng chỉ điều kiện (bản photo công chứng) để nhà trường xét công nhận tốt nghiệp 11/12 - 22/12/2014.

    - Công bố kết quả phúc khảo 27/12/2014.

Mọi chi tiết liên hệ VPK.CĐTH để được hướng dẫn.

0