Học sinh - Sinh viên xem lịch thi HK1, năm học 2014-2015 (lớp chính thức và học lại)

Học sinh, sinh viên xem lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015, theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào website www.caodangthuchanh.edu.vn / LỊCH THI

Gõ tên lớp để truy cập thông tin lịch thi.

1/- Đối với các môn học chính thức của học kỳ 1, Học sinh - sinh viên sử dụng tên lớp hiện tại để truy cập.

2/- Đối với các môn học tổ chức học lại, Học sinh - sinh viên dùng tên lớp học lại (bảng dưới đây) để truy cập:

Bậc Cao đẳng thực hành:

TTNGHỀMÃ LỚP HỌC LẠI
KHÓA 2011KHÓA 2012KHÓA 2013
1Điện công nghiệpC11DCNC12DCNC13DCN
2Kế toán doanh nghiệpC11KDNC12KDNC13KDN
3Kỹ thuật xây dựngC11KXDC12KXDC13KXD
4Marketing thương mạiC11MKC12MKC13MK
5Phiên dịch tiếng Anh thương mạiC11ATMC12ATMC13ATM
6Quản trị doanh nghiệp V&NC11QDNC12QDNC13QDN
7Quản trị khách sạnC11QKSC12QKSC13QKS
8Quản trị mạng máy tínhC11QMC12QMC13QM
9Tài chính tín dụngC11TCC12TCC13TC
10Thiết kế đồ họa - MultimediaC13DH

 Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

TTNGÀNHMÃ LỚP HỌC LẠI
1Hạch toán kế toánTKT
2Quản trị nhà hàngTNH
3Tài chính ngân hàngTTC
4Tin họcTTH
5Xây dựng dân dụng và công nghiệpTXD

Lưu ý:

     - Đối với HS, SV đăng ký học bổ sung (mở lớp theo yêu cầu) xem lịch thi theo lớp đăng ký học.

     - Xem trước kết quả điều kiện dự thi kết thúc môn học tại mục KẾT QUẢ THI.

     - Thường xuyên cập nhật thông tin lịch thi lần 1, 2 của các môn học tiếp theo và lịch thi tuần 14 trở đi.

     - HS, SV cò nợ học phí nhà trường xét cấm thi theo quy định.

     - Liên hệ VPK.CĐTH để được hướng dẫn./.

0