Học sinh - Sinh viên xem lịch thi HK1, năm học 2014-2015 (lớp chính thức và học lại)

Học sinh, sinh viên xem lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015, theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào website www.caodangthuchanh.edu.vn / LỊCH THI

Gõ tên lớp để truy cập thông tin lịch thi.

1/- Đối với các môn học chính thức của học kỳ 1, Học sinh - sinh viên sử dụng tên lớp hiện tại để truy cập.

2/- Đối với các môn học tổ chức học lại, Học sinh - sinh viên dùng tên lớp học lại (bảng dưới đây) để truy cập:

Bậc Cao đẳng thực hành:

TT NGHỀ MÃ LỚP HỌC LẠI
KHÓA 2011 KHÓA 2012 KHÓA 2013
1 Điện công nghiệp C11DCN C12DCN C13DCN
2 Kế toán doanh nghiệp C11KDN C12KDN C13KDN
3 Kỹ thuật xây dựng C11KXD C12KXD C13KXD
4 Marketing thương mại C11MK C12MK C13MK
5 Phiên dịch tiếng Anh thương mại C11ATM C12ATM C13ATM
6 Quản trị doanh nghiệp V&N C11QDN C12QDN C13QDN
7 Quản trị khách sạn C11QKS C12QKS C13QKS
8 Quản trị mạng máy tính C11QM C12QM C13QM
9 Tài chính tín dụng C11TC C12TC C13TC
10 Thiết kế đồ họa - Multimedia     C13DH

 Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

TT NGÀNH MÃ LỚP HỌC LẠI
1 Hạch toán kế toán TKT
2 Quản trị nhà hàng TNH
3 Tài chính ngân hàng TTC
4 Tin học TTH
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp TXD

Lưu ý:

     - Đối với HS, SV đăng ký học bổ sung (mở lớp theo yêu cầu) xem lịch thi theo lớp đăng ký học.

     - Xem trước kết quả điều kiện dự thi kết thúc môn học tại mục KẾT QUẢ THI.

     - Thường xuyên cập nhật thông tin lịch thi lần 1, 2 của các môn học tiếp theo và lịch thi tuần 14 trở đi.

     - HS, SV cò nợ học phí nhà trường xét cấm thi theo quy định.

     - Liên hệ VPK.CĐTH để được hướng dẫn./.

 

 

0