Kết quả thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (kỳ thi ngày 22,23/11/2014); Thông báo thời hạn phúc

1/- Học sinh xem kết quả tốt nghiệp:

Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

   Mã sinh viên: gõ mã học sinh.

   Họ và tên: gõ họ tên học sinh không để dấu tiếng Việt.

   Nhất nút Xem

Ví dụ: Học sinh  Bùi Trương Linh Ân, mã số học sinh  1122020127

   Mã sinh viên: 1122020127.

   Họ và tên: bui truong linh an.

   Nhất nút Xem

 

2/- Phúc khảo bài thi tốt nghiệp:

- Học sinh nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày 12/12 - 22/12/2014.

- Xem kết quả phúc khảo 27/12/2014.

 

3/- Nộp các chứng chỉ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp:

- Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2011 trở đi đạt điểm tốt nghiệp nộp các chứng chỉ điều kiện theo quy định (01 bản photo có công chứng) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2014. Học sinh nộp không đúng hạn sẽ được xét tốt nghiệp vào các đợt sau.

- Nhận giấy chứng nhận tạm thời: 11-12/01/2015.

Lưu ý: Học sinh thường xuyên theo dõi các thông tin trên website hoặc liên hệ VP. Khoa để được hướng dẫn.

0