Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 xem danh sách thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 31/01-0

Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 31/01, 01/02/2015 xem các thông tin sau:

1/- Truy cập các thông tin lên quan: số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi, nhóm thi tại website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

     - Mã sinh viên: gõ mã sinh viên.

     - Họ và tên: gõ họ tên sinh viên không để dấu tiếng Việt.

     - Nhất nút Xem

Ví dụ: Sinh viên Lê Thị Hiền, mã số học sinh  12204682

     - Mã sinh viên: 12204682.

     - Họ và tên: le thi hien.

     - Nhất nút Xem

2/- Lịch thi   

TTMÔN THINGÀY THI GIỜ THI
1 Lý thuyết nghề  31/01/2015  13h00
2 Thực hành nghề    01/02/2015  7h00
3 Chính trị  01/02/2015  13h00

     - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. Ăn mặc lịch sự, mang theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có ảnh).

 Lưu ý:

    - Sinh viên kiểm tra các thông tin liên quan đến môn thi, ngày thi, ... nếu có sai sót, không có tên liên hệ trực tiếp VPK.CĐTH để được bổ sung điều chỉnh.

    - Thường xuyên theo dõi các thông tin trên website của Khoa, trực tiếp liên hệ VPK. CĐTH để được hướng dẫn./.

 

0