Thông báo Họp học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 (07-08/11/2013)

THÔNG BÁO

HỌP HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2012-2014

            Căn cứ theo kế hoạch đào tạo khóa 2012 trong năm học 2013 - 2014. Nhằm giúp cho Học sinh nắm bắt được các thông tin liên quan đến khóa học và những công tác chuẩn bị cho tốt nghiệp. Khoa Cao đẳng thực hành tổ chức họp toàn thể học sinh TCCN, khóa 2012 như sau:

1/-  Thời gian và địa điểm:

TT

Lớp

Thứ

Ngày tổ chức

Giờ tổ chức

Phòng

1

12TNH01-Quản trị nhà hàng (65)

12TXD01-Xây dựng DD-CN (76)

Năm

07/11/2013

9h30-11h00

U10.07

2

12TTC01-Tài chính ngân hàng (71)

12TKT01-Hạch toán Kế toán (61)

12TTH-Tin học (60)

Sáu

08/11/2013

7h30-9h00

 

U06.06

2/- Thành phần tham dự gồm: Ban lãnh đạo khoa, toàn thể học sinh TCCN, khóa 2012.

3/- Nội dung:

(1) Triển khai kế hoạch học tập năm học, kế hoạch thực tập và tốt nghiệp, kế hoạch học tập môn GDQP; Quy chế 40/BGD&ĐT và quy định của nhà trường liên quan đến xét điều kiện dự thi và công nhận tốt nghiệp.

(2) Kế hoạch đi thực tập thực tế (kiến tập) của lớp 12TNH01, 12TXD01.

(3) Giao lưu trao đổi và giải đáp thắc mắc cho học sinh.

Lưu ý: Học sinh tham dự đông đủ có mặt trước giờ quy định, lớp trưởng điểm danh báo cáo cho BTC, học sinh vắng mặt mọi vấn đề thắc mắc về sau khoa không giải quyết./.

0