Thông báo lịch học lại môn Giáo dục quốc phòng

THÔNG BÁO

Tổ chức học lại môn Giáo dục quốc phòng

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; Khoa Cao đẳng thực hành thông báo đến các học sinh, sinh viên khóa 2011 và các khóa trước, kế hoạch tổ chức học lại môn Giáo dục quốc phòng như sau:

- Đối tượng: Học sinh sinh viên thuộc khoa Cao đẳng thực hành (bậc Trung cấp chuyên nghiệp, bậc Cao đẳng nghề).

- Thời gian đăng ký: 25/11/2013 – 30/11/2013 nộp trực tiếp tại VPK (theo mẫu).

- Đóng tiền học lại 500.000 đồng/SV tại phòng Tài chính từ ngày 02/12/2013 – 06/12/2013.

- Tham gia học tập và dự thi theo thời khóa biểu sau:

TT

LỚP

TUẦN

Tuần 15

(16/12/13 – 22/12/13)

Tuần 16

(23/12/13 – 29/12/13)

Ngày thi dự kiến

Lý thuyết

Lý thuyết

Thực hành

1

C12MK11

15 - 16

S2,3,4,5,6,7

S2

S3,4

Thi thứ 6 27/12/2013

2

C12KXD11

15 - 16

C2,3,4,5,6,7

C2

C3,4

(Khi đăng ký học sinh, sinh viên ghi rõ tham dự lớp học buổi sáng hay chiều)

Lưu ý:

-            Đối với sinh viên đã đăng ký đóng tiền trước ngày 30/10/2013 chưa tổ chức lớp học liên hệ VPK (gặp Thầy Dư) để đối chiếu và chọn lớp học buổi sáng hoặc buổi chiều.

-            Sinh viên liên hệ VPK để hướng dẫn, mọi thắc mắc về sau khoa không giải quyết.

0