Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
THÔNG BÁO
Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
Các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015

               Sinh viên Khóa 2015 xem thông báo và đóng học phí HKII năm học 2016 – 2017 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn.
  • Thời hạn đóng học phí: 03/01/2017 – 21/01/2017
  • Mức học phí:
TT NGHỀ ĐÀO TẠO SỐ
TÍN CHỈ
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ HỌC KỲ
(1) (2) (3) (4)
1 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 30 7,500,000
2 Điện công nghiệp 25,6 6,400,000
3 Thiết kế đồ họa 31,6 7,900,000
4 Kỹ thuật xây dựng 27,9 6,975,000
5 Kế toán doanh nghiệp 25,1 6,275,000
6 Marketing thương mại 24 6,000,000
7 Công nghệ ô tô 30,5 7,625,000
8 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 24 6,000,000
9 Quản trị khách sạn 26,6 6,650,000
10 Quản trị mạng máy tính 29,1 7,275,000
11 Quản trị nhà hàng 26,6 6,650,000
12 Tài chính tín dụng 26,2 6,550,000
 
 
Lưu ý:
  • Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau ngày 21/01/2017, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.
  • Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.
Đơn vị nhận: Trường Đại học Công nghệ TP HCM
Số TK: 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM; 
Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn;
Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.
14588189