Thông báo về việc thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước thi lại

Sinh viên khóa 2014 và các khóa trước lưu ý:
- Truy cập vào trang web Khoa Cao đẳng Thực hành, mục sinh viên/tra cứu thông tin tốt nghiệp (http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep) để biết số báo danh, phòng thi, ngày thi, giờ thi.
- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định, hội đồng thi sẽ không giải quyết cho vào phòng thi nếu sinh viên đến trễ.
- Sinh viên xem thông tin cá nhân và dự thi tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ trực tiếp văn phòng khoa để được giải quyết 03 ngày trước ngày thi.
- Khi đi dự thi sinh viên phải có thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (để đối chiếu khi cần thiết). Hội đồng thi sẽ không giải quyết cho vào phòng thi nếu sinh viên không thực hiện theo quy định.
 
14588491
×