Thông báo về việc học lại của Sinh viên các khóa
          Gửi đến sinh viên các khóa học.
          Qua thời gian tiến hành cho sinh viên đăng ký học lại, sau khi tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học lại của HKII - Năm học 2016 - 2017, số lượng đăng ký là quá ít, nên tạm thời khoa chưa mở lớp học lại cho tất cả các khóa. Khoa sẽ sắp xếp và thông báo lịch học lại cho sinh viên trong thời gian sớm nhất.
          Trân trọng.
14588190