Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017
1. Kết quả thi tốt nghiệp:
  • Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: www.caodangthuchanh.edu.vn /SINH VIÊN/TRA CỨU THÔNG TIN THI TỐT NGHIỆP.
 Chọn hệ đào tạo     : Cao đẳng thực hành
      Nhập mã sinh viên  :  
      Nhập mã xác thực   : (theo ảnh)

Kết quả thi tốt nghiệp đã được đăng trên website của khoa.

2. Phúc khảo tốt nghiệp:
  • Sinh viên nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại VP Khoa CĐTH từ ngày: 27/02/2017 - 11/03/2017 (Không tiếp nhận đơn vào Chiều Thứ Bảy và Ngày Chủ Nhật).

3. Xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp:
  • Sinh viên đạt điểm thi tốt nghiệp cả 3 môn (Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề có điểm thi từ 5,0 trở lên) nộp 01 bộ hồ sơ xét tốt nghiệp, bao gồm:
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu trên trang web của khoa Cao đẳng Thực hành, http://caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien);
- Các chứng chỉ điều kiện theo quy định (chỉ nhận bản photo có công chứng), sinh viên ghi thông tin cá nhân lên góc trên cùng bên phải của các chứng chỉ (Lớp, Mã sinh viên, Số điện thoại liên lạc);
- 04 ảnh 4x6 (theo tiêu chuẩn và chụp trong thời gian gần nhất), mặt sau ghi thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã sinh viên).
  • Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 27/02/2017. Sau khi nộp đơn, sinh viên chờ xem thông tin xét tốt nghiệp trên website của khoa.
  • Nhà trường dự kiến Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp vào tháng 05/2017.
14588564