Thông báo họp mặt sinh viên khóa 2015

THÔNG BÁO
V/v sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
 
        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. Nhằm giúp sinh viên khóa 2015 nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế hoạch học tập của năm học, khóa học. Khoa Cao đẳng Thực hành tổ chức họp toàn thể sinh viên như sau:
1-  Thời gian và địa điểm:
TT Nghề đào tạo Thứ Ngày
tổ chức
Giờ
tổ chức
Phòng
1 Phiên dịch Tiếng Anh thương mai 22/03/2017 8g00 U-10.04
Thiết kế đồ họa   
Kế toán doanh nghiệp  
Công nghệ ô tô   
Tài chính tín dụng    
2 Marketing thương mại   22/03/2017 14g00 U-10.03
Quản trị khách sạn   
Quản trị mạng máy tính
Điện công nghiệp   
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quản trị nhà hàng     
 
2- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo khoa, toàn thể sinh viên khóa 2015.
3- Nội dung:
  • Triển khai kế hoạch năm học, toàn khóa học;
  • Quy định về đánh giá và rèn luyện sinh viên, công tác quản lý sinh viên;
  • Triển khai các hoạt động của nhà trường, Đoàn TN, Hội SV;
  • Giao lưu trao đổi và giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
    Lưu ý: Cuộc họp có nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên tham dự đông đủ, có mặt trước giờ quy định
15 phút, lớp trưởng điểm danh và nộp lại cho văn phòng khoa. Các vấn đề thắc mắc về sau sinh viên vui lòng 
liên hệ trực tiếp tại văn phòng khoa để được giải đáp./.
14588191
×