Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 
      Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Thời hạn đăng ký:
      Sinh viên đăng ký các môn học lại trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 27/7/2019.
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
      Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: 03/9/2019 – 28/9/2019. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
3. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại:
     - Xem thời khóa biểu từ ngày 19/8/2019.
Lưu ý:
  • Chỉ nhận đơn đăng ký học lại trong giờ làm việc (Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; Không nhận đơn vào chiều Thứ Bảy).
  • Sinh viên nợ học phí sẽ không được tham gia dự thi cuối kỳ.
     Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028) 35120.790./.
14588608