TB Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
THÔNG BÁO
Về việc cho Sinh viên nghỉ học từ 17/02/2020 đến 01/03/2020
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19


 
Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến sinh viên như sau:

1. Sinh viên Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành nghỉ học trong tuần lễ từ ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020. Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Sinh viên trở lại học tập bình thường.

2. Sinh viên thường xuyên cập nhật các thông tin về lịch trình học tập, thời khóa biểu trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp (https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh).

3. Các thông tin về dịch bệnh, biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa được Nhà trường cập nhật liên tục trên các kênh truyền thông website, fanpage, cũng như hệ thống các bảng hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khu vực trong Trường,...Sinh viên cần chú ý theo dõi.
Trân trọng./.
14588622