Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2020
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020

(Đợt cuối cùng dành cho Sinh viên khóa 2014 trở về trước)
 
I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC:
Các môn thi tốt nghiệp
TT Môn thi tốt nghiệp Thời lượng thi
(phút)
Hình thức thi Ghi chú
1 Chính trị 120 Viết  
2 Lý thuyết nghề 90 - 150 Viết  
3 Thực hành nghề 90 - 240 Thực hành  
 
Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp (Dự kiến)
TT Môn thi tốt nghiệp Thời gian Ghi chú
1 Chính trị Buổi Chiều – Thứ Bảy 12/12/2020  
2 Lý thuyết nghề Buổi Sáng – Thứ Bảy  19/12/2020  
3 Thực hành nghề Buổi Chiều – Thứ Bảy 19/12/2020  
 
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2020 tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 3512.0790 trong giờ hành chính để được tư vấn hướng dẫn.
  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề ngày 16/11/2020
  • Công bố danh sách phòng thi ngày 23/11/2020   
II. CHẤM THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Công bố điểm thi tốt nghiệp  28/12/2020  
2
Nhận đơn phúc khảo
Chấm và công bố kết quả phúc khảo.
29/12/2020 – 09/01/2021
11/01/2021 – 16/01/2021
 
3 Nhận các chứng chỉ điều kiện, ảnh (4x6) làm bằng tốt nghiệp. 25/01/2021 – 31/03/2021  
 
4 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 09/04/2021  
 
14588246