Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
 
      Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Thời hạn đăng ký:
     Sinh viên đăng ký học lại các môn trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/08/2020 (Sinh viên đã đăng ký học lại trong học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 nhưng chưa có lịch học không cần phải đăng ký lại trong học kỳ này).
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
     Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: từ ngày 14/09/2020 – 26/09//2020. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu) nếu trùng lịch học. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kỳ thi kết thúc môn học.
3. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại: 14/09/2020.
Lưu ý:
  • Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp của các khóa từ 2017 trở về trước, đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/09/2020.
  • Chỉ nhận đơn đăng ký học lại trong giờ làm việc (Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; Không nhận đơn vào chiều Thứ Bảy).
      Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028) 35120.790./.
14588634