Thông báo đăng ký học lại (Bổ sung)
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký bổ sung học lại Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
 
      Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo tiếp nhận đăng ký học lại (bổ sung) các môn trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 đối với các môn đã có thời khóa biểu như sau:
1. Thời hạn đăng ký:
     Sinh viên đăng ký học lại (bổ sung) các môn trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2020.
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
     Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: từ ngày 28/09/2020 – 10/10/2020. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kỳ thi kết thúc môn học.
Lưu ý:
  • Chỉ nhận đơn đăng ký học lại trong giờ làm việc (Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; Không nhận đơn vào chiều Thứ Bảy).
      Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028) 35120.790./.
14588633