Thông báo tổ chức lớp học lại (theo yêu cầu) học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
  Sinh viên khóa 2018 trở về trước đã đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 nhưng chưa có lớp mở, nếu có nguyện vọng mở lớp học lại theo nhu cầu của cá nhân, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-02.04) trong giờ làm việc để được hỗ trợ và đăng ký mở lớp (gặp Cô Kim).
  Viện Đào tạo Nghề nghiệp sẽ tiếp nhận đơn đăng ký học lại (lớp yêu cầu) từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 14/11/2020. Các trường hợp khác sẽ chờ thông báo kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 để đăng ký môn học lại.

 
14588635