Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2020
Kết quả thi tốt nghiệp đã được đăng trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp
1. Xem kết quả thi tốt nghiệp:
      Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html

2. Phúc khảo tốt nghiệp:
      Sinh viên nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 150.000 đồng/môn trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-02.04) từ ngày: 18/01/2021 – 23/01/2021 trong giờ làm việc (không tiếp nhận đơn vào Chiều Thứ Bảy và Ngày Chủ Nhật).

3. Xét công nhận tốt nghiệp:
      Sinh viên đạt điểm thi tốt nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ xét tốt nghiệp từ ngày 01/02/2021 - 31/03/2021, bao gồm:
 - Đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu) trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp https://www.hutech.edu.vn/viendtnn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien
  - Các chứng chỉ điều kiện theo quy định (chỉ nhận bản photo có công chứng), sinh viên ghi thông tin cá nhân lên góc trên cùng bên phải của các chứng chỉ (Lớp, mã số sinh viên, số điện thoại liên lạc);
  - 04 ảnh 4x6 (theo tiêu chuẩn làm hộ chiếu và chụp trong thời gian 06 tháng), mặt sau ghi thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên).
  - Sau khi nộp đơn, sinh viên chờ xem thông tin xét tốt nghiệp trên website của Viện Đào tạo nghề nghiệp.
14589669