HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022
Chào các bạn. 
Các bạn vui lòng đọc và thực hiện theo như Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ở file mẫu bên dưới và thường xuyên trao đổi cùng GVHD để hoàn tất báo cáo thực tập đúng hạn./.

***Riêng ngành: Công nghệ thông tin (thực hiện theo GV đã hướng dẫn (theo hình ảnh đính kèm). 
Mục 4. Kết quả thực tập theo đề tài (theo thang điểm 10):
14598050