Thông báo: 22/TB-ĐTN V/v huy động lực lượng tham dự các nội dung hoạt động trong Chương trình...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

***

Số: 22/TB-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v huy động lực lượng tham dự các nội dung hoạt động trong

Chương trình đón đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2011

(SSEAYP 2011)

Thực hiện thông báo số 485/TB-ĐTN của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc huy động lực lượng tham dự các nội dung hoạt động trong Chương trình đón đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2011 (SSEAYP 2011), nhằm đảm bảo thực hiện tốt Chương trình đón đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2011 (The Ship for South East Asian Youth Program - SSEAYP 2011) tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra từ 04/12/2011 đến 07/12/2011, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có điều kiện tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo huy động lực lượng tham dự các nội dung trong chương trình, cụ thể như sau:

1. Tham gia Lễ đón Tàu:

- Thời gian: Từ 14g00 đến 16g30, ngày 04/12/2011 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Cầu tàu M2 - Cảng Sài Gòn.

- Đồng phục: Áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục trường.

- Số lượng phân bổ cụ thể:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

1

Đoàn khoa Công nghệ Thông tin

10

2

Đoàn khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

10

3

Đoàn khoa Tiếng Anh

10

4

Đoàn khoa Mỹ thuật Công nghiệp

10

5

Đoàn khoa Trung cấp

10

Tổng cộng:

50

2. Tham gia Lễ tiễn Tàu:

- Thời gian: Từ 14g00 đến 16g00, ngày 06/12/2011 (Thứ ba).

- Địa điểm: Cầu tàu M2 - Cảng Sài Gòn.

- Đồng phục: Áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục trường.

- Số lượng phân bổ cụ thể:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

1

Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh

10

2

Đoàn khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng

10

3

Đoàn khoa Cơ – Điện – Điện tử

10

4

Đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm

10

5

Đoàn khoa Xây dựng

10

Tổng cộng:

50

3. Phân công cán bộ phụ trách:

- Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng – Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường (ĐT: 0932061668): phụ trách lực lượng tham gia Lễ đón tàu.

- Đồng chí Huỳnh Tấn Long – Ủy viên BCH Đoàn khoa QTKD (ĐT: 0121480448): phụ trách lực lượng phụ trách lực lượng tham gia Lễ tiễn tàu..

* Lưu ý:

- Đối với lực lượng tham dự Lễ đón và Lễ tiễn Tàu đơn vị cần lập danh sách (gồm họ tên, số Chứng minh nhân dân), gửi về văn phòng đoàn chậm nhất là ngày 29/11/2011. Lực lượng tham gia yêu cầu mang theo Chứng minh nhân dân để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của bộ phận an ninh.

- Lục lượng tham gia có mặt tại trường vào lúc 13h00 để tiến hành điểm danh và lên xe do ban tổ chức chuẩn bị.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn được phân công;

- Lưu.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Huỳnh Sinh

0