ĐĂNG KÝ NCKH SV NĂM HỌC 2020 - 2020
THÔNG BÁO
V.v đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 
Năm học 2020 - 2021
Thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ số 2219/KH-DKC ngày 21/09/2020, Nhà trường thông báo lịch trình, thời gian đăng ký đề SV Ngiên cứu khoa học.
Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu:
1. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN) trong file đính kèm,
2. Đăng ký thông tin đề tài SV NCKH và nộp bản mềm phiếu đăng ký tại link: https://forms.gle/zrrSRxZ8rwMUtiyX9, trước 23:59PM ngày 19/10/2020 (Thứ 2),
3. SV in bản cứng, xin chữ ký GVHD và nộp về VPK. CNTT trước 11:30 AM ngày 21/10/2020 (Thứ 4).

 
14586276