HỘI NGHỊ KHOA HỌC - SEMINAR

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ - SEMINAR
 
Thời gianTên hội nghị/seminarNội dungNgười trình bày
19/07/2019Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019Phân lớp ảnh trái cây bằng mạng nơ-ron tích cập sâuVũ Thanh Hiền
19/07/2019Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019Đề xuất mô hình khai thác luật hiếm trên CSDL phân tán dọc bảo toàn tính riêng tưCao Tùng Anh, Võ Hoàng Khang, Văn Như Bích B
19/07/2019Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019Rút trích từ khóa từ văn bản pháp luật Tiếng Việt bằng thuật toán TextrankLê Thị Ngọc Thơ
19/07/2019Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019Khai thác luật tuần tự có ràng buộc itemset dựa trên tập mẫu thỏa ràng buộcVăn Thị Thiên Trang
19/07/2019Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019Hướng đến khung phần mềm khai thác thông tin y tế dựa trên khái niệmHuỳnh Hữu Nghĩa
20/07/2018Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2018Phân tích cảm xúc người dùng trong tiếng Việt bằng máy họcLê Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Võ Đình Bảy
09/07/2016Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016Mining erasable itemsets with constraintsVõ Đình Bảy, Nguyễn Hà Giang
09/07/2016Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016Machine learning, rule and pharmacophore-based classification on the ihibition of two efflux pumps P-glycoprotein and nora.Khac-Minh Thaia, Thanh-Dao Trana, Minh-Tri Lea and Trieu-Du Ngoa
09/07/2016Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016A characterization of structured distance to non controllability of descriptor systemsDo Cong Khanh, Duong Dang Xuan Thanh, Nguyen Cao Tri
09/07/2016Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016An N-order iterative schema for a nonlinear love equation asscociated with Dirichlet conditionsLê Thị Phương NGọc, Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Thành Long
09/07/2016Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016On a high order nonlinear integrodifferential equations in two variablesPhạm Hồng Danh, Huỳnh THị Hoàng Dung, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Thành Long
 Đang cập nhật...  
    
    
    
    
    
    

Tổng hợp
14577602