HỘI NGHỊ KHOA HỌC - SEMINAR
DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO HỘI NGHỊ - SEMINAR
 
Thời gian Tên hội nghị/seminar Nội dung Người trình bày
19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Phân lớp ảnh trái cây bằng mạng nơ-ron tích cập sâu Vũ Thanh Hiền
19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Đề xuất mô hình khai thác luật hiếm trên CSDL phân tán dọc bảo toàn tính riêng tư Cao Tùng Anh, Võ Hoàng Khang, Văn Như Bích B
19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Rút trích từ khóa từ văn bản pháp luật Tiếng Việt bằng thuật toán Textrank Lê Thị Ngọc Thơ
19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Khai thác luật tuần tự có ràng buộc itemset dựa trên tập mẫu thỏa ràng buộc Văn Thị Thiên Trang
19/07/2019 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2019 Hướng đến khung phần mềm khai thác thông tin y tế dựa trên khái niệm Huỳnh Hữu Nghĩa
20/07/2018 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2018 Phân tích cảm xúc người dùng trong tiếng Việt bằng máy học Lê Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Võ Đình Bảy
09/07/2016 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016 Mining erasable itemsets with constraints Võ Đình Bảy, Nguyễn Hà Giang
09/07/2016 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016 Machine learning, rule and pharmacophore-based classification on the ihibition of two efflux pumps P-glycoprotein and nora. Khac-Minh Thaia, Thanh-Dao Trana, Minh-Tri Lea and Trieu-Du Ngoa
09/07/2016 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016 A characterization of structured distance to non controllability of descriptor systems Do Cong Khanh, Duong Dang Xuan Thanh, Nguyen Cao Tri
09/07/2016 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016 An N-order iterative schema for a nonlinear love equation asscociated with Dirichlet conditions Lê Thị Phương NGọc, Nguyễn Anh Triết, Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Thành Long
09/07/2016 Hội nghị khoa học công nghệ HUTECH 2016 On a high order nonlinear integrodifferential equations in two variables Phạm Hồng Danh, Huỳnh THị Hoàng Dung, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Thành Long
  Đang cập nhật...    
       
       
       
       
       
       

Tổng hợp
14577602