KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC
CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN
01 Khai thác song song mẫu phổ biến với nhiều ngưỡng độ hỗ trợ tối thiểu Một bài báo đăng trên tạp chí khoa học Scopus PGS.TS.Võ Đình Bảy 9 tháng
02 Hệ thống Booking HUTECH Hệ thống phần mềm giúp quản lý phòng học, sân, sảnh, hội trường trong khuôn viên HUTECH ThS. Dương Thành Phết 9 tháng
03 Bảo mật thông tin cho phương pháp xếp hạng dựa trên đồ thị Một bài báo đăng trên tạp chí khoa học ISI TS. Lê Thị Ngọc Thơ 18 tháng
04 Nâng cấp hệ thống E-Learning phục vụ bậc đào tạo từ xa HUTECH Phục vụ hệ thống đào tạo từ xa của trường ĐH HUTECH Nguyễn Hữu Luận 6 tháng

Tổng hợp: Võ Tấn Dũng

 
CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN
01 Khai thác luật phân lớp kết hợp trên CSDL mất cân bằng về lớp Một bài báo đăng trên tạp chí khoa học ISI PGS.TS. Võ Đình Bảy 12 tháng
02 Hệ thống thông tin quản lý cơ sở vật chất HUTECH Hệ thống phần mềm trên nền tảng website để quản lý CSVC HUTECH TS. Nguyễn Hà Giang 9 tháng
03 Hệ thống hỗ trợ học lập trình Hệ thống phần mềm chạy trên nền website để giúp sinh viên luyện tập học lập trình. ThS. Văn Thị Thiên Trang 9 tháng
04 Hệ thống hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện Hệ thống phần mềm chạy trên nền website để hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện sinh viên ThS. Dương Thành Phết 6 tháng
05 Phân tích cảm xúc trong văn bản Một bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài và hội thảo trong nước TS. Lê Thị Ngọc Thơ 12 tháng
06 Mô hình bảo mật hiệu quả cho truy vấn văn bản Một bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài TS. Lê Thị Ngọc Thơ 12 tháng
07 Hệ thống chấm bài thi lập trình tự động Phần mềm ThS. Văn Thiên Trang 6 tháng

Tổng hợp: Võ Tấn Dũng

 
CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2016-2017
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN
01 Xây dựng cổng thông tin đào tạo trực tuyến trường ĐH Công nghệ TPHCM Phần mềm chạy trên website PGS.TS. Võ Đình Bảy 9 tháng
02 Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học Phần mềm ThS. Nguyễn Đình Ánh 6 tháng
  (đang cập nhật...)      

Tổng hợp: Võ Tấn Dũng

 
CÁC KẾ HOẠCH - DỰ ÁN KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016
 
STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM MỤC TIÊU CHỦ NHIỆM THỜI GIAN
01 Xây dựng mạng xã hội cho cựu sinh viên HUTECH Phần mềm chạy trên website ThS. Nguyễn Thúy Loan 12 tháng
02 Xây dựng ứng dụng phát hiện sao chép nội dung trong các văn bản tiếng Việt Phần mềm PGS.TS. Võ Đình Bảy 12 tháng
  (đang cập nhật...)      

Tổng hợp: Võ Tấn Dũng
14577603