Thông báo về việc tổ chức Hội thảo STS 2021

Kính mời quý thầy cô gửi bài vào Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Conference On Science, Technology And Society Studies (STS) 2021”. Bài báo được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trong kỷ yếu hội nghị có số ISBN.
Quý thầy cô xem thông tin chi tiết về định dạng bài báo và Hội nghị trong file đính kèm.

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo như sau:
  • Ngày nộp bài báo: 05/04/2021;
  • Thông báo chấp nhận: 05/05/2021;
  • Nộp bài hoàn chỉnh về BTC (hạncuối)01/06/2021;
  • Thời gian tổ chức: 23/07/2021.
Bài báo nộp trực tiếp về địa chỉ email: hnkhcn@hutech.edu.vn
14589591