Kết nối doanh nghiệp khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh luôn chủ động tổ chức những hoạt động kết nối với các doanh nghiệp đối tác, ngày càng mở rộng hơn phạm vi hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện giao lưu, học hỏi cho các bạn sinh viên. Các hoạt động, cuộc thi và sân chơi về kinh doanh, kinh tế, khởi nghiệp sẽ giúp sinh viên được tiếp xúc, học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ cho công việc trong tương lai từ những doanh nghiệp, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

 
14573435