Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2020
THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2020
 
Do thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 kéo dài, kế hoạch xét tốt nghiệp sẽ tạm dời đến tháng 6/2020. Để kịp thời hoàn tất các thủ tục xét công nhận tốt nghiệp, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo như sau:
- Sinh viên truy cập trang web: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html để xem kết quả của mình về việc xét công nhận tốt nghiệp.
- Nếu "Đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp", sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/6/2020. Hồ sơ gồm có:
      + Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (Theo mẫu): 02 bản; Tải tại đây
      + Các chứng chỉ điều kiện theo quy định (bản sao y công chứng);
      + 04 ảnh 3 x 4 (ảnh chụp mới trong thời gian 06 tháng, mặc áo sơ-mi khi chụp ảnh);
Lưu ý:
- Sinh viên xem Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại đây.
- Sinh viên lưu ý kiểm tra đầy đủ các thông tin cá nhân và bổ sung hồ sơ còn thiếu (nếu có), nếu sai sót về thông tin cá nhân vui lòng liên hệ Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (phòng A-01.05) để cập nhật lại cho đúng.
14588628