Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

    Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo, cần làm hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp theo quy trình sau:

Bước 1: Tải mẫu ''Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp" tại đây, điền đầy đủ thông tin trên mẫu đơn.
Bước 2: Ghi thông tin cá nhân lên "Góc trên, bên phải" của các chứng chỉ điều kiện (đã sao y, công chứng). Mặt sau của ảnh ghi: Họ tên, mã SV, lớp, ngày tháng năm sinhBước 3: Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp và chờ kết quả.
Bước 4: Tra cứu thông tin tốt nghiệp tại đây.
Lưu ý: Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:
- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp;
- Chứng B Tiếng Anh;
- Chứng chỉ tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hoặc Chứng chỉ Tin học ứng dụng;
- Chứng chỉ Kỹ năng bàn phím;
- Chứng chỉ Kỹ năng giao tiếp;
- 04 ảnh 4x6 theo tiêu chuẩn chụp không quá 06 tháng (đúng kích thước 4cm x 6cm)
 
14570916