THÔNG BÁO: Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
THÔNG BÁO
Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
 
Trung tâm đào tạo từ xa thông báo việc thu học phí học kỳ 1 năm học
2021 – 2022 như sau:

Thời hạn đóng học phí: 10/08/2021 – 30/08/2021.
Học phí các ngành: 5.000.000 đồng (Dành cho sinh viên Khóa 2019 chính quy).
  • Lưu ý: Riêng đối với sinh viên học lại, thời gian đóng học phí học lại sinh viên tham khảo trong mục “Thông báo tổ chức học lại” trên website.
Sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm đào tạo từ xa (trực tiếp/văn phòng online - https://meet.google.com/fqx-nteh-qrg) để được hướng dẫn (nếu cần) hoặc số điện thoại: (028)2222.5895
Quý Phụ huynh và sinh viên có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo chi tiết sau:
ĐƠN VỊ NHẬN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP.HCM
Nội dung (phải ghi đầy đủ và chính xác): Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp
(Ví dụ: Trần Văn A, 12345678, C19TA11)./.
Lưu ý:
  • Sinh viên chụp ảnh màn hình chuyển khoản lưu lại để đối soát.
  • Nếu sinh viên không thể hoàn thành học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm “Đơn gia hạn đóng học phí” và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn sẽ không được tham gia dự kỳ thi kết thúc môn học.
  • Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 1 đến 2 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình tại Phòng Tài chính (A-02.02/ văn phòng online) cơ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Số điện thoại: (028).35.120.789. Email: tnm.linh@hutech.edu.vn
  • Sinh viên, Phụ huynh vui lòng không đóng học phí qua các cây ATM vì không thể hiện nội dung./.
Nơi nhận:
- BGH (Phó Hiệu trưởng phụ trách - B/c);
- Phòng Tài chính;
- Thông báo trên trang điện tử V.ĐTNN, TT.ĐTTX;
- Lưu: TT.ĐTTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
ThS. Phạm Quang Văn
14592507