HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tiếp tục tạm ngưng các hoạt động dạy - học lý thuyết, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các hoạt động ngoại khóa tại Trường đến ngày 30/5 để phòng chống dịch bệnh.
 
HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19 9
 
Nội dung thực hiện với từng hình thức học tập cụ thể như sau:
 
1. Tiếp tục tạm ngưng các hoạt động dạy - học lý thuyết, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa từ ngày 17/5/2021 đến ngày 30/5/2021.
 
2. Các hoạt động thí nghiệm, thực hành, đồ án, khóa luận,… thực hiện theo thời khoá biểu đã công bố, lãnh đạo các Khoa/Viện phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

 
HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19 20
Các hoạt động thí nghiệm, thực hành, đồ án, khóa luận,... phải tuân thủ yêu cầu 5K khi thực hiện
 
3. Các hoạt động tham quan thực tế, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp,… lãnh đạo các Khoa/Viện có thể đề xuất chuyển đổi hình thức thực hiện phù hợp quy chế đào tạo và trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định.
 
4. Yêu cầu tất cả sinh viên, học viên và cán bộ - giảng viên - nhân viên đeo khẩu trang khi đến Trường và trong suốt thời gian học tập, làm việc tại Trường; thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 
HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19 33
Sinh viên, học viên đeo khẩu trang khi đến Trường và trong suốt thời gian học tập
 
Trong thời gian tạm nghỉ học lý thuyết, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và hoạt động ngoại khóa, HUTECH khuyến cáo các bạn sinh viên hạn chế di chuyển, hạn chế đến nơi đông người khi không cần thiết. Đồng thời, sinh viên cần cập nhật thông tin về Hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng dịch từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).
 
Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của sinh viên, HUTECH sẽ xem xét triển khai phương án giảng dạy theo hình thức trực tuyến để đảm bảo quá trình học tập xuyên suốt, không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập cũng như tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.

Phòng Truyền thông
14591636