THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (TUẦN 36-37) VÀ ĐƯỜNG LINK HỌC TRỰC TUYẾN

Vì lý do một số bạn sinh viên không thể liên lạc qua số điện thoại và các kênh thông tin các bạn đã cung cấp cho Trung tâm nên không thể có thông tin Email của các bạn để thông báo về việc học tập online trong đợt dịch này.

Nay Trung tâm gửi các bạn THỜI KHÓA BIỂU và LINK HỌC TRỰC TUYẾN, các bạn vui lòng xem thời khóa biểu và COPY đường LINK ở phần GOOGLE MEET để tham gia lớp học nhằm đảm bảo đúng tiến độ đào tạo.

Trân trọng./.

14591726